Para el estudiante

Præsentation af unmesenmalaga

Spanskbogen unmesenmalaga handler om Marie, der er på sprogskole i Málaga, efter hun har afsluttet 3. g. Marie er privat indkvarteret hos en spansk familie, og hun går på sprogskole mandag til fredag. I sin fritid er hun sammen med sine venner – både dem, hun har mødt på sprogskolen, og sine nye spanske venner.

Marie er en engageret pige, der gerne vil fortælle om sit møde med Spanien og spanierne. Derfor skriver hun på en blog og bidrager med artikler samt læserbreve til sprogskolens skoleblad. Ligeledes sender hun breve og e-mails samt skriver personlig dagbog. Hun er fast besluttet på at blive så god til sproget som muligt, så derfor foregår det hele naturligvis på spansk!

Marie fra ibogen unmesenmalaga

Med bogen vil vi gerne præsentere dig for spansk kultur og levevis oplevet gennem et ungt dansk menneskes øjne. Det er nemlig også i mødet med en anden kultur, at man bliver (endnu) klogere på sin egen!

Bogens opbygning

Hvert kapitel i spanskbogen unmesenmalaga består af 3 dele: tekst, grammatik og ordforråd.

Tekster

I teksterne møder du både kendte, transparente og nye gloser. Til alle 12 kapitler er der en liste med gloser, og denne er også tilgængelig i det interaktive glosetræningsredskab Quizlet. Vi anbefaler, at du træner gloserne i Quizlet, inden du læser teksten. Det vil spare dig for en del ordbogsopslag.
Til hver tekst finder du yderligere to lydfiler – én indtalt i et langsomt tempo og én indtalt i et normalt tempo. Du kan bruge den langsomme indtaling til at lytte til det enkelte ords udtale og den normale til at arbejde med intonation (sprogets rytme).
Teksterne er skrevet i de genrer, som du selv skal mestre til den skriftlige eksamen på A-niveau/delprøve 2. Til hver tekst er der en kortere quiz, der indeholder quiz-spørgsmål, som minder om dem, du vil møde til den skriftlige eksamen på A-niveau/delprøve 1.

Grammatik

Spanskbogen unmesenmalaga repeterer den grammatik, som du har lært i løbet af begyndersystemet, og præsenterer dig for mindre nye sproglige finesser, fx verbalperifraser. Grammatikken trænes både mundtligt, skriftligt og interaktivt. Afsnittene, der arbejder med grammatik, indeholder ikke grammatiske forklaringer, som du kender det fra din egen grammatikbog. Afsnittene indeholder øvelser, og kan du ikke huske reglerne, kan du slå op i din egen grammatikbog eller finde materialet i egne noter. Vi benytter de latinske betegnelser i bogen med undtagelse af tiderne, der både skrives på dansk og latin. Se en oversigt HER 

Ordforråd

Bogen repeterer primært ordforråd, som du også har mødt i dit begyndersystem, fx farver, tøj, familie, fritidsinteresser, tal m.m. Al forskning på området viser, at man bedst lærer nye gloser ved at møde dem flere gange og i flere forskellige sammenhænge, hvilket vi bestræber os på gennem hele bogen. Ordforråd trænes ligeledes både mundtligt, skriftligt og interaktivt.

I lektionsplanen fremgår både grammatiske og ordforrådsområder, som de enkelte kapitler bearbejder. Du kan finde den samlede lektionsplan HER

Billedbeskrivelse

Historien om Marie suppleres af et elevtræningsrum til disciplinen BILLEDBESKRIVELSE. Her møder du en samlet opskrift på den eksemplariske billedbeskrivelse samt et rum, hvor alle bogens gloselister er samlet ét sted. Som underside til menupunktet finder du en række billeder, som du selv kan træne din billedbeskrivelse på.

¡Que disfrutes y que aprendas!

Lærke Marie Ryge og Camilla Jürgensen fra forlaget MitDigitaleGym

Se herunder en introduktion til de to interaktive træningsredskaber Quia og Quizlet.